Διεύθυνση: Ιερά Οδός 160, Ελευσίνα 19200
Τηλ.: (+30) 210.5561061 // Email: info@vournas.gr // Web: www.vournas.gr